Aktywizacja osób niepełnosprawnych


Starania Fundacji polegają głównie na poszukiwaniu programów dla osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i informowaniu ich o nich. Mobilizowanie do korzystania z rożnego rodzaju aktywizacji, a w ostateczności pomoc w poszukiwaniu pracy.


Na terenie całego kraju, w radio słyszy się o kursach, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Model polityki, w której wspomaga się proces zatrudnienia ma na celu integrację społeczną. Działania te pokazują, że jest to słuszny kierunek, który powinien być kontynuowany. Chociażby dlatego, że osoby, które przeszły cały ten proces aktywizacji mają w sobie więcej siły i wręcz nie chcą być traktowane jako niepełnosprawne, dlatego głównym celem aktywizacji jest uzmysłowienie osobom niepełnosprawnym, że są samodzielne, a niepełnosprawność wcale ich nie ogranicza.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż niepełnosprawni mieszkający w miastach mają większy poziom aktywności zawodowej niż osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Niższy poziom aktywności zawodowej mieszkańców terenów wiejskich wynika z ich środowiska rodzinnego, równego dostępu do edukacji i rynku pracy.

Głównym celem jest pomoc w odnalezieniu i wykorzystywaniu potencjału, który jest w każdym człowieku. Potem... Trzeba tylko dążyć do celu!

Każdy ma w sobie coś.. czym może podzielić się ze światem.