Ustawa z dnia 04.11.2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.Wiemy jak trudno jest opiekować się i wychowywać dziecko niepełnosprawne.

Chcemy informować, udzielać wszelkiego wsparcia i pomocy w korzystaniu z poniższej ustawy.


Ustawa obejmuje opieką:

 1. kobiety w ciąży i ich rodziny (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę);
 2. rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko;
 3. kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu;
 4. kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych;
 5. kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.


Pod pojęciem ciężko chore, rozumiemy ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.


Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który: posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, specjalistę w dziedzinie pediatrii.


Ustawa uprawnia dzieci do 18 roku życia do:

 1. skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 2. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.


Każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia; a dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:
 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.


Przydatne linki:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowi...

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dzi...

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dzi...

http://www.nfz-gdansk.pl/uploads/files/20170309_wz...